Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel med pumpe, 500 ml

Vejl. pris 75 kr.

Find apotek

Apotekets Alcogel er en bakteriedræbende, hudvenlig gel til hånddesinfektion.

Apotekets Alcogel sikrer optimal håndhygiejne, når der ikke er adgang til vand og sæbe. Ideel på rejser, før måltider, ved risiko for smittespredning, efter temperaturmåling, efter bleskift,  og når der ellers er behov for helt rene hænder.

Apotekets Alcogel indeholder vegetabilsk glycerin, som fugter huden.

Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Apotekets Alcogel findes også i en praktisk rejsestørrelse med 75 ml.

Produktfordele og egenskaber:

  • Astma-Allergi-deklareret

  • Efterlader huden fri for uønskede bakterier

  • Udtørrer ikke huden

  • Ideel på rejser, udflugter m.m.

  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban

allergi

Varenummer: 215124
EAN nummer: 5709556009240

Pump 3 gange Alcogel ud i hånden og gnid omhyggeligt ind i hænderne/fingrene i ca. 30 sekunder, indtil hænderne er helt tørre. Skyl ikke efter med vand. (Ét pumpetryk doserer 1,2 ml).

Kun til udvortes brug.

Ved første åbning: Drej pumpen mod uret, til der høres et klik.

 

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

82 vol% Alcohol denat.
Aqua
Isopropyl Alcohol
Glycerin
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Aminomethyl Propanol
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

tre piger på storbysferie

Hvornår skal du bruge håndsprit?

Se hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit

Køkkenvask, hænder der vaskes

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask og håndsprit er 2 vigtige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt og hvad er mest skånsomt kommer an på omstændig…