Apotekets Desinfektionsspray 230 ml

Apotekets Desinfektionsspray, 230 ml

Vejl. pris 45 kr.

Find apotek

Apotekets Desinfektionsspray bruges til hænderne, og er et godt alternativ til håndvask, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt. Sprayen, som er uden parfume, efterlader hænderne bakteriefri uden at udtørre huden.

Apotekets desinficerende håndspray er ideel på rejser, festivaler, før måltider, efter temperaturmåling, efter bleskift, ved risiko for smittespredning, og når der ellers er behov for rene hænder.

Har du brug for en mindre desinfektionsspray, som nemt kan ligge i håndtasken, fås Apotekets Desinfektionsspray også i en praktisk rejsestørrelse med 50 ml.

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv håndsprit baseret på alkohol indeholde alkohol 70%-85% v/v. Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (der er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Efterlader huden fri for uønskede mikroorganismer
  • Er uden parfume
  • Er hudvenlig
  • Er Astma-Allergideklareret
  • Er ideel på festivaler og på rejser, efter bleskift, efter temperaturmåling, ved risiko for smittespredning m.m.
  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban
allergi

Varenummer: 215940
EAN nummer: 5709556009820

Spray ud i hænderne og gnid omhyggeligt ind i huden, indtil hænderne er helt tørre. Skyl ikke efter med vand.

Apotekets Desinfektionsspray er kun til udvortes brug og skal opbevares utilgængeligt for børn.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…