Disclaimer

Denne hjemmeside har til formål at give oplysninger om Apotekernes A.m.b.a.s mærker og produkter. Hjemmesiden er udviklet og ejes og vedligeholdes af Apotekernes A.m.b.a., Mileparken 20F, 2740 Skovlunde.

Der gives ikke tilladelse til at gengive eller bruge indhold på hjemmesiden til andet end sædvanlig webbrowsing.

Hele indholdet af hjemmesiden og dens enkelte komponenter alene (alle produktnavne eller varemærker, der er nævnt, arkitektur, tekster, fotografier, billeder, illustrationer etc.) er Apotekernes A.m.b.a.s eksklusive ejendom.

Alle rettigheder til reproduktion, repræsentation og offentlig kommunikation er reserverede, herunder visuel, fotografiske, ikonografiske eller andet.

Råd og vejledning på hjemmesiden er vejledende og kan ikke erstatte lægens råd, men skal bekræftes af sundhedsfagligt personale.

Selvom der er taget de nødvendige skridt for at sikre pålideligheden af oplysninger og tjenester på hjemmesiden, kan Apotekernes A.m.b.a. ikke gøres ansvarlig for fejl, udeladelser, virus eller resultater, der kan opnås ved at misbruge dem.

Det tilstræbes at opretholde adgangen til hjemmesiden alle dage og i alle døgnets timer, men det er ikke en forpligtelse.

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til sider, der administreres af tredjemand. På disse hjemmesider har Apotekernes A.m.b.a. ingen kontrol over indholdet og påtager sig derfor intet ansvar for indhold.

Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved principalt Sø- og handelsretten i København, subsidiært ved Københavns Byret som rette værneting.