Parfumeallergi

Flere får parfumeallergi. Ca. 200.000 danskere har parfumeallergi og parfume er én af de hyppigste årsager til kontakteksem – især hos folk med sart hud. Man regner med, at cirka 4 % af befolkningen har parfumeallergi, hvoraf de fleste er kvinder.

Stigning i parfumeallergi

En ny undersøgelse dokumenterer, at forekomsten af parfumeallergi er stigende. Undersøgelsen tager udgangspunkt i data fra mere end 24.000 eksempatienter undersøgt for parfumeallergi på Gentofte Hospital gennem de seneste 30 år. Tal fra perioden 2011 til 2015 viser at 10,4% af kvindelige patienter og 7,3% af mandlige patienter fik påvist allergi over for den vigtigste markør for parfumeallergi "fragrance mix I". Tallene for både mænd og kvinder er signifikant højere sammenlignet med den forudgående 5-årige periode.

Selvom det primært er kvinder der rammes af parfumeallergi, så blev den største relative stigning observeret blandt mandlige eksempatienter. Stigningen i parfumeallergi ses ligeledes både blandt ældre og yngre.

Kilde: www.videncenterforallergi.dk/?s=stigning+i+parfumeallergi

Kontaktallergi hos børn

I et nyere dansk studie har man testet hyppigheden af kontaktallergi hos børn i alderen 1-17 år, og her fandt man, at ét ud af fire børn havde mindst én positiv reaktion på lappetest med kemiske stoffer. Børnene reagerede hovedsageligt på metaller som nikkel og kobolt, men også på parfume.

Teenagepiger rammes hårdere. Forekomsten af allergi er ligelig fordelt mellem drenge og piger indtil 12-års alderen, mens det for gruppen af børn mellem 13-17 år oftere er pigerne, der er mest ramt. Det skyldes formentlig, at piger i denne alder bruger flere kosmetiske produkter og oftere får lavet kropspiercinger end drenge.

Kilde: www.astma-allergi.dk/-/flere-b-rn-farkontaktallergi

Naturlige duftstoffer kan også give allergi

Alle duftstoffer kan give allergi. Det gælder også duftstoffer fra naturlige kilder såsom æteriske olier eller blomster og planter. Faktisk er den hyppigste årsag til parfumeallergi naturlige ekstrakter.

Der findes mange forskellige parfumestoffer. Man kan godt være allergisk over for nogle parfumestoffer og ikke andre.

Kilde: http://www.videncenterforallergi.dk/allergiog-eksem/parfume/

Duftallergi er ikke en allergi

Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de indånder dufte og kemikalier i luften. Dette kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). For de fleste mennesker vil der være tale om milde symptomer. Men hos en mindre gruppe i befolkningen opleves udsættelsen for dufte og kemikalier som en stor belastning i dagligdagen.

De mennesker, som får symptomer reagerer særligt følsomt over for selv ganske små mængder af kemikalier i luften. Det kan f.eks. være dufte fra helt almindelige dagligdags ting som rengøringsmidler, parfume, vaskepulver, maling og tobaksrøg.

Kilde: www.mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/duft-og-kemikalie-overfoelsomhed-mcs/

Kilde: www.eksem.astma-allergi.dk/kontakteksem/allergiskkontakteksem/parfumeallergi

 

Del artiklen: