Om Apotekets berøringsfri termometer

Se her hvilke funktioner Apotekets berøringsfri termometer har

Spørgsmål og svar om Apotekets berøringsfri termometer

 • Hvordan kan jeg se de seneste målinger?
  Termometret er udstyret med en hukommelse, der husker de seneste 30 målinger. Tryk på starttasten – termometeret skal være slukket. Der vises et ”M” i displayet. Tryk gentagne gange på starttasten for at se de seneste målinger i rækkefølge.
   
 • Slukker termometret automatisk?
  Ja, det slukker automatisk 1 minut efter endt måling.
   
 • Hvordan udskiftes batteriet?
  Brug en skruetrækker til at åbne bagdækslet og udskift batterierne. Sørg for, at de sidder korrekt. Skru bagdækslet på igen.
   
 • Hvordan ved jeg, hvornår batteriet skal skiftes?
  Når termometret er tændt, vil batteriikonet blive ved med at blinke, hvis batteriet trænger til at blive udskiftet. Termometret virker, selvom batteriikonet blinker.
   
 • Hvor hurtigt måler termometret temperaturen?
  Temperaturen måles inden for 3 sekunder.
   
 • Hvordan måler dette termometer temperaturen?
  Termometret måler infrarød energi, der udstråles fra huden eller fra genstande. Energien opsamles gennem linsen og omdannes til en temperaturværdi. Scanning over øjenbrynsområdet giver den højeste nøjagtighed.
   
 • Hvordan måler jeg med termometret på kroppen?
  Kontrollér, at termometret står på kropsmode.

  Tryk på tænd/sluk-knappen. Når der lyder et bip, er termometret klar til brug.

  Fjern snavs, hår og sved fra panden og hold termometret ud for midten af panden i en afstand af højst 5 cm.

  Tryk på starttasten og før langsomt termometret fra midten af panden ud til tindingen. Det blå tracking-lys vil indikere måleområdet. Efter 3 sekunder vil et langt bip signalere, at målingen er gennemført. Aflæs den målte temperatur på LCD-displayet.

  Hvis du ikke har nået at føre termometret ud til tindingen, inden det lange bip lyder, må du gentage målingen.

  Mål gerne et par gange.
   
 • Hvordan måler jeg med termometeret på en genstand?
  Kontrollér, at termometret står på objektmode.

  Tryk på tænd/sluk-knappen. Når du hører en biplyd, er termometret klar til brug.

  Placér termometret ud for midten af den genstand, du vil måle. Afstanden mellem termometret og genstanden må højst være 5 cm. Tryk på startknappen.

  Efter 3 sekunder vil et langt bip signalere, at målingen er gennemført. Aflæs den målte temperatur på LCD-displayet.
   
 • Hvordan skifter jeg mellem objekt- og kropsmode?
  På venstre side af termometret sidder en funktionsknap. Skyd knappen nedad for at måle objekttemperatur. For at skifte til kropsmode skydes funktionsstasten opad igen.

  Der er tydelig angivelse af henholdsvis objekt- og kropsmode på siden af termometret.


Se gode råd om feber og febermåling

 

Del artiklen: