Pas godt på hørelsen

Der er god grund til at passe godt på ørerne for at undgå støjskader og høretab.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO *) er 1,1 mia. teenagere og unge verden over i fare for at få høretab på grund af musikafspillere, mobiltelefoner og anden skadelig udsættelse for støj.

I Danmark oplyser Høreforeningen **), at undersøgelser peger på, at op mod hver 10. af de unge får høreskader, fordi de har musik i ørerne for længe ad gangen og skruer for højt op.

Pas på hørelsen og undgå støjskader

  • Pas på lydniveauet, når du har musik i ørerne. Skru ned!
  • Lad være med at have i musik i ørerne konstant. Hold pauser fra musikken.
  • Husk høreværn eller lyddæmpende ørepropper, når du bruger støjende værktøj og redskaber i hjemmet og haven.
  • Brug ørepropper ved koncerter og andre aktiviteter med højt støjniveau.
  • Brug høreværn, hvis der er højt støjniveau på din arbejdsplads.

Støj kan give høretab og tinnitus

Højt støjniveau kan føre til støjskader som tinnitus og høretab. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der risiko for nedsat hørelse ved støjbelastninger over 75 dB.

Hørelsen kan blive påvirket af længerevarende ophold i støjende miljø, f.eks. på arbejdspladsen – men også af kortvarig udsættelse for voldsom støj, f.eks. fyrværkeri eller en koncert med meget høj musik. I nogle tilfælde ophører støjen i øret og hørelsen vender tilbage efter et stykke tid. I andre tilfælde er støjskaden varig.

Tinnitus viser sig som øresusen, hyletoner eller anden støj i øret. Det er kun personen selv, som kan høre støjen. Man kan have tinnitus på det ene eller begge ører, og det kan være konstant eller optræde i perioder. I værste fald forstyrrer det ikke kun i dagtimerne, men giver også dårlig nattesøvn.

Tinnitus ledsages ofte af høretab. Der kan være forskellige årsager til tinnitus, bl.a. støjskader, alderdom,  sygdomme og propper af ørevoks. Læs her, hvordan du kan komme af med generende ørevoks.

Problemer med hørelsen og ubehandlet høretab kan medføre nedsat livskvalitet. Når man har svært ved at deltage i samtaler og andre sociale sammenhænge, kan man føles sig ensom og socialt isoleret.

En ørelæge eller en høreklinik kan lave en høretest og afgøre, om et høreapparat kan afhjælpe problemet.

 

*) WHO pressemeddelelse, februar 2015

**) Høreforeningen

 

Del artiklen: