Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel med pumpe, 230 ml

Vejl. pris 40 kr.

Find apotek

Apotekets Alcogel er en bakteriedræbende, hudvenlig gel til hånddesinfektion.

Apotekets Alcogel kan bruges som et alternativ til håndvask, når der ikke er vand og sæbe i nærheden, f.eks. på rejser og udflugter. Apotekets Alcogel sikrer også rene hænder før måltider, efter temperaturmåling, efter pudsning af næsen, efter bleskift, når der er risiko for smittespredning m.m.

Apotekets Alcogel udtørrer ikke hænderne, da den indeholder vegetabilsk glycerin, som fugter huden.

Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Produktfordele og egenskaber:

  • Astma-Allergi-deklareret
  • Efterlader huden bakteriefri
  • Hudvenlig, udtørrer ikke hænderne
  • Sikrer optimal håndhygiejne, når der ikke er adgang til vand og sæbe
  • Indeholder ikke triclosan eller triclocarban
allergi

Varenummer: 215123
EAN nummer: 5709556009233

Ét pumpetryk doserer 1,2 ml. Pump 3 gange Alcogel ud i hånden, og gnid omhyggeligt ind i hænderne, indtil de er helt tørre - min. 30 sekunder. Skyl ikke efter med vand. 

Kun til udvortes brug. 

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

 

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

82 vol% Alcohol denat.
Aqua
Isopropyl Alcohol
Glycerin
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Aminomethyl Propanol
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

tre piger på storbysferie

Hvornår skal du bruge håndsprit?

Se hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit

Køkkenvask, hænder der vaskes

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask og håndsprit er 2 vigtige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt og hvad er mest skånsomt kommer an på omstændig…