Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel med pumpe, 1000 ml

Find apotek

Apotekets Alcogel er en bakteriedræbende, hudvenlig gel til desinficering af hænderne. Apotekets Alcogel er parfumefri og kan bruges som et alternativ til håndvask, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt. Ideel på rejser, før måltider, efter temperaturmåling, efter bleskift, ved risiko for smittespredning og når der ellers er behov for helt rene hænder.

Apotekets Alcogel indeholder vegetabilsk glycerin, som genfugter huden, så hænderne ikke tørrer ud.

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv, alkoholbaseret håndsprit indeholde alkohol 70%-85% v/v. Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (der er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Effektiv mod uønskede mikroorganismer
  • Hudvenlig
  • Uden parfume
  • Astma-Allergi-deklareret
  • Ideel på rejser, udflugter og i bilen
  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban
allergi

Varenummer: 216308
EAN nummer: 5709556010239

  • Pump 3 gange Alcogel ud i hånden, og gnid omhyggeligt ind i hænderne, indtil hænderne er helt tørre. (Ét pumpetryk doserer 1,2 ml).
  • Skyl ikke efter med vand. 

Kun til udvortes brug. 


Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

håndsprit på farten

Hvornår skal man bruge håndsprit?

Se, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit og find ud af, hvad du skal se efter for at vælge en god og effektiv håndsprit.

Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …