Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel med fliplåg, 250 ml

Find apotek

Apotekets Alcogel er en effektiv, hudvenlig gel til hånddesinfektion. Gelen indeholder vegetabilsk glycerin, der genfugter huden, så den ikke bliver udtørret.

Apotekets Alcogel sikrer optimal håndhygiejne, når der er risiko for smittespredning. Den er også god at have med på udflugter, indkøb, rejser m.m. 

Apotekets Alcogel findes i forskellige størrelser. Find den, som passer til dit behov her. På udflugter og rejser er Apotekets Desinfektionsservietter en anden praktisk mulighed. 

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv, alkoholbaseret håndsprit indeholde alkohol 70%-85% v/v. Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (som er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Efterlader huden fri for uønskede mikroorganismer
  • Astma-Allergideklareret
  • Hudvenlig
  • Uden parfume
  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban. 
allergi

Varenummer: 222929
EAN nummer: 5709556013520

Gnid en mængde Alcogel på størrelse med en hasselnød omhyggeligt ind i hænderne, på alle fingrene/fingerspidserne og på håndleddene. Det er vigtigt at fortsætte i mindst 30 sekunder, indtil hænderne er helt tørre.

Apotekets Alcogel er kun til udvortes brug. Læs etiketten, inden produktet tages i brug.


Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …

håndsprit på farten

Hvornår skal man bruge håndsprit?

Se, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit og find ud af, hvad du skal se efter for at vælge en god og effektiv håndsprit.

Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…