Apotekets Desinfektionsspray

Apotekets Desinfektionsspray til tasken, 50 ml

Find apotek

Apotekets desinficerende spray til hænderne sikrer optimal håndhygiejne, når der er langt til vand og sæbe. Sprayen indeholder glycerin, så huden på hænderne ikke tørrer ud. Den er uden parfume, hudvenlig og efterlader huden bakteriefri. 

Apotekets Desinfektionspray er ideel på rejser, festivaler, før måltider, efter temperaturmåling, efter bleskift, ved risiko for smittespredning, og når der ellers er behov for rene hænder.

Apotekets Desinfektionsspray findes også i en større størrelse: Desinfektionsspray med 230 ml. 

Apotekets Desinfektionsservietter er også effektive og praktiske til hånddesinfektion

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv håndsprit baseret på alkohol indeholde alkohol 70%-85% v/v. Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (der er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Efterlader huden fri for uønskede mikroorganismer
  • Er hudvenlig
  • Er parfumefri
  • Er Astma-Allergideklareret
  • Er ideel ved risiko for smittespredning, på festivaler og på rejser, efter bleskift, efter temperaturmåling m.m.
  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban
allergi

Varenummer: 216011
EAN nummer: 5709556009844

Apotekets Desinfektionsspray anvendes ved risiko for smittespredning, eller hvor vand og sæbe ikke er tilgængeligt. Spray ud i hånden, og gnid  derefter omhyggeligt ind i hænderne. Fortsæt i mindst 30 sekunder, indtil hænderne er helt tørre. Der skal ikke skylles efter med vand!

Apotekets Desinfektionsspray er kun til udvortes brug. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…