Apotekets Desinfektionsservietter

Apotekets Desinfektionsservietter, 20 stk enkeltindpakkede

Find apotek

Apotekets Desinfektionsservietter til hænderne er effektive mod bakterier og virus. Vådservietterne er pakket enkeltvis, så de er nemme at have med i lommen eller tasken. Éngangsservietterne er ideelle til hånddesinfektion på rejser og udflugter, hvor der ikke altid er adgang til vand og sæbe, når man har brug for at fjerne snavs og uønskede bakterier fra huden.

Apotekets Desinfektionsservietter indeholder alkohol, som desinficerer huden, og er tilsat glycerin, så huden bevarer sin naturlige fugtbalance. De er uden parfume og uden konserveringsmidler.

Servietten er fremstillet af viskose i en blød og kraftig kvalitet og måler 14 x 19,5 cm.

Apotekets Desinfektionsservietter kan anvendes som alternativ til håndvask på rejser, udflugter, festivaler, ved stranden og efter bleskift, toiletbesøg, temperaturmåling m.m.

Produktfordele og egenskaber:

  • Enkeltindpakkede vådservietter til afspritning af hænderne
  • Fjerner bakterier og virus
  • Fugter og blødgør huden
  • Uden parfume
  • Bløde og kraftige

Varenummer: 226560
EAN nummer: 5709556015425

Gnid hænderne med en desinfektionsserviet, til de er dækket af væske, husk fingerspidser og tommeltot. Brug om nødvendigt flere servietter.

Apotekets Desinfektionsservietter bør ikke anvendes på åbne sår, omkring øjnene eller i intimområdet.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.

Brugte vådservietter sorteres som restaffald. Større mængder ubrugt produkt/ubrudt emballage bortskaffes som farligt affald.

75% v/v
640 g/kg Ethanol
64 g/kg Propan-2-ol
5 ml/serviet
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …