Apotekets Ekstra Store Desinfektionsservietter til hænderne

Apotekets Desinfektionsservietter Ekstra Store, 20 stk enkeltindpakkede

Find apotek

Apotekets Desinfektionsservietter Ekstra Store indeholder alkohol, som desinficerer huden. Vådservietterne er effektive mod både bakterier og virus og de er tilsat glycerin, som fugter og blødgør huden.

Vådservietterne er nemme at have med på tur, da de er indpakket enkeltvis. De er bløde, ekstra store (22 x 25 cm), og er uden parfume og konserveringsmidler.

Apotekets Desinfektionsservietter kan anvendes som et alternativ til vand og sæbe på rejser, udflugter, festivaler, ved stranden og efter toiletbesøg, bleskift m.m.

Produktfordele og egenskaber:

  • Ekstra store hånddesinfektionsservietter
  • Indpakket enkeltvis
  • Effektive mod bakterier og virus
  • Fugter og blødgør huden
  • Uden parfume

Varenummer: 226551
EAN nummer: 5709556015432

Gnid hænderne omhyggeligt med en desinfektionsserviet. Sørg for, at håndfladerne, håndryggene og alle fingrene er dækket af væske, husk fingerspidserne. Brug om nødvendigt flere servietter.

Apotekets Desinfektionsservietter Ekstra Store bør ikke anvendes på åbne sår, i intimområdet eller omkring øjnene.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.

Brugte vådservietter sorteres som restaffald. Større mængder ubrugt produkt/ubrudt emballage bortskaffes som farligt affald.

Aktive stoffer:
75% v/v
640 g/kg Ethanol
64 g/kg Propan-2-ol.
7 ml/serviet.
Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …

Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…