Apotekets Overfladedesinfektion Spray 100 ml

Apotekets Overfladedesinfektion , 100 ml

Find apotek

Apotekets Overfladedesinfektion desinficerer hurtigt og effektivt fælles kontaktflader, f.eks. dørgreb, gelændere, elevatorknapper og håndtag på indkøbsvogne.

Apotekets Overfladedesinfektion indeholder alkohol 75% v/v. 

Denne flaske med spraypumpe indeholder 100 ml og fylder kun lidt i tasken, så den er nem at have med rundt.

Til brug i hjemmet eller på arbejdspladsen findes også en sprayflaske med 500 ml overfladedesinfektion.

 

Produktfordele og egenskaber:

  • Efterlader overfladen fri for uønskede mikroorganismer
  • Uden parfume

Varenummer: 223655
EAN nummer: 5709556013971

Anvendes til desinfektion af overflader, der kan tåle alkohol.

Vigtigt:
Inden brug: Test altid først på et ikke synligt sted for at se, hvordan overfladen reagerer på produktet.

Spray på det område, der skal desinficeres, til området er helt dækket. Brug eventuelt en klud eller en svamp. Lad produktet virke i mindst et minut. Gentag proceduren, hvis produktet fordamper, inden der er gået et minut.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker. Hold beholderen tæt lukket. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (667g/kg), Propanol 2-ol (36g/kg)

Alkohol: 75% v/v

Emballage:
Flaske: PET
Pumpe: PP