Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel 500 ml med fliplåg, 500 ml

Find apotek

Apotekets Alcogel er en hudvenlig gel til hånddesinfektion.

Apotekets Alcogel sikrer optimal håndhygiejne, f.eks. når der er risiko for smittespredning eller når der ikke er adgang til vand og sæbe. 

Apotekets Alcogel er uden parfume og indeholder glycerin, som fugter huden.

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv, alkoholbaseret håndsprit indeholde alkohol 70%-85% v/v. Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (der er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Dræber uønskede mikroorganismer

  • Med glycerin, udtørrer ikke huden

  • Parfumefri
  • Astma-Allergideklareret
  • Ideel på rejser, udflugter m.m.

  • Indeholder ikke triclosan og triclocarban

allergi

Varenummer: 222930
EAN nummer: 5709556013537

Tryk en mængde Alcogel svarende til størrelsen på en hasselnød, ud i hånden og gnid omhyggeligt ind i håndfladerne, på håndryggene, alle fingrene og håndleddene.  Fortsæt i mindst 30 sekunder, indtil hænderne er helt tørre. Skyl ikke efter med vand. 

Kun til udvortes brug

 

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

håndsprit på farten

Hvornår skal man bruge håndsprit?

Se, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit og find ud af, hvad du skal se efter for at vælge en god og effektiv håndsprit.

Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …